In de nieuwe opzet ‘CEO Wmo en Jeugdhulp nieuwe stijl’ kregen gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het onderzoek. De verplichte vragenlijst is vervangen door een op te stellen vragenlijst rondom drie thema’s: toegang, kwaliteit en effect. Dit opent voor gemeenten de mogelijkheid om de vragen in het onderzoek meer specifiek aan te laten sluiten op de eigen leidende principes die gehanteerd worden in het eigen lokale sociaal domein.

Ook opent dit de mogelijkheid om echt onderzoek te doen op basis van concrete ervaringen van inwoners. In de oude CEO was het begrip ‘ervaring’ abstract gemaakt door de opzet van de stellingen. De stellingen gingen niet over een concrete ervaring maar over het geheel van alle kleine ervaringen en daar dan een beetje boven blijven hangen, een soort gemiddeld gevoel over te denken en dat gevoel te waarderen op een schaal die begon met ‘helemaal mee eens’.

Geef het onderzoek beter vorm
Nu we afscheid hebben mogen nemen van de traditionele vragenlijst, ontstaat ruimte om het onderzoek beter vorm te geven en in te richten op concrete ervaringen van inwoners. Dit opent de weg om ervaringen via narratief onderzoek op te halen. Narratief onderzoek vraagt van de persoon om een concrete ervaring te beschrijven (in een kort verhaal) en daar vervolgens via een aantal aanvullende vragen zelf betekenis aan te geven. Hierdoor kan – veel beter dan bij reguliere vragenlijsten met meerkeuzeopties en open vragen – opgehaald worden wat inwoners belangrijk vinden en waarom ze dat belangrijk vinden.

Wij hebben een basis gelegd van een vragenlijst voor het narratief onderzoek: binnen 2 weken aan de slag!
Op basis van onze jarenlange ervaring in en rondom het sociaal domein hebben wij een gedegen basis gelegd in de vorm van een vragenlijst die direct afgenomen kan worden door gemeenten. Hierdoor kunnen wij voor uw gemeente BINNEN 2 WEKEN het narratief onderzoek starten en uitvoeren. Meer weten? Neem dan contact op met ons en bekijk hier de voordelen.