Aanbieders


Omdat ervaring telt in de zorg
Als maatschappelijke organisatie voert u in het kader van kwaliteitsbeleid periode onderzoek uit naar tevredenheid en ervaringen van uw cliënten, klanten of stakeholders. Ervaringsonderzoek gaat daarin een stap verder dan veelvoorkomende onderzoeken. Wij richten met u een onderzoek op maat in onder uw doelgroep, en ontzorgen u als onafhankelijke partij in het proces van analyse, duiding en rapportage.
Onze onderzoekers hebben ruime ervaring in de zorg en kunnen daarom geheel op maat samen met u tot de juiste vraagstelling komen waardoor we met verhalen patronen goed in beeld krijgen. We kunnen bijvoorbeeld verhalen ophalen bij patiënten die Corona-zorg kregen. Hoe ervaren zij de Covid-zorg en hun kwaliteit van leven tijdens en na een ziekenhuisopname? Of de ervaringen ophalen van bij mensen die te maken hebben (gehad) met uitgestelde patiëntenzorg. We visualiseren de verhalen waardoor de dialoog gestimuleerd wordt met ervaringsdeskundigen en we een beter begrip krijgen van de uitdagingen waar we de komende tijd voor staan. Daardoor kunnen we beter anticiperen op wat op de lange termijn nodig is.

Flexibel
We kunnen onze methodiek ook aan laten sluiten bij PREM-metingen, tevredenheidsonderzoek en andere vormen van patiënt- of cliëntervaringsonderzoeken. Omdat wij met u de vraagstelling op maat kunnen afspreken kunt u het onderzoek ook gebruiken bij doelgroepen die niet worden bereikt met veelvoorkomende onderzoekstechnieken. Indien nodig voeren wij verdiepende gesprekken met respondenten.

Het zichtbaar maken van ervaringen van patiënten gecombineerd met uitkomsten van zorg draagt bij aan continue verbetering van de kwaliteit van zorg.

Basisonderzoek (zonder software)

 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • procesbegeleiding bij focusgroepen
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • geschikt om maximaal 30 verhalen op te halen
 • analyse en actieplan
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform

Premiumonderzoek (met software)

Neem contact met ons op
 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • procesbegeleiding bij uitrol verhalen ophalen
 • uw eigen website in eigen huisstijl
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • online toegang tot interactief dashboard
 • ongelimiteerd verhalen ophalen
 • analyse en actieplan
 • toegang tot onze app
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform

Pro-onderzoek (met software)

Neem contact met ons op
 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • clientvolgend verhalen ophalen in diverse fases (patient journey
 • procesbegeleiding bij uitrol doorlopend verhalen ophalen
 • uw eigen website in eigen huisstijl
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • online toegang tot interactief dashboard
 • ongelimiteerd en doorlopend verhalen ophalen
 • analyse en actieplan
 • toegang tot onze app
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform