Gemeenten


Omdat ervaring telt in het sociaal domein
In de nieuwe opzet ‘CEO Wmo en Jeugdhulp nieuwe stijl’ kregen gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het onderzoek. De verplichte vragenlijst is vervangen door een op te stellen vragenlijst rondom drie thema’s: toegang, kwaliteit en effect. Dit geeft gemeenten de mogelijkheid om de vragen in het onderzoek meer specifiek aan te laten sluiten op de eigen leidende principes die gehanteerd worden in het eigen lokale sociaal domein.

Ook geeft dit mogelijkheid om echt onderzoek te doen op basis van concrete ervaringen van inwoners. In de oude CEO was het begrip ‘ervaring’ abstract gemaakt door de opzet van de stellingen. De stellingen gingen niet over een concrete ervaring maar over het geheel van alle kleine ervaringen en daar dan een beetje boven blijven hangen, een soort gemiddeld gevoel over te denken en dat gevoel te waarderen op een schaal die begon met ‘helemaal mee eens’.


CEO in uw gemeente
Al ruim 10% van de Nederlandse gemeenten hebben gebruik gemaakt van onze methodiek om ervaringen op te halen. Met name op het gebied van de wettelijke verplichting in de Wmo en de Jeugdhulp om inwoner- en cliëntervaringen op te halen, hebben we een grote expertise opgebouwd wat werkzame elementen zijn om te komen tot een zo goed mogelijke opbrengst van verhalen.

We ontwikkelden voor gemeenten en welzijnsorganisaties standaard-vragenlijsten die goed in beeld brengen wat de ervaringen zijn van cliënten die gebruik maken van algemene voorzieningen en/of maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein. Indien gewenst, kunnen wij deze standaard-vragenlijst binnen vier weken implementeren. Met begeleiding van ons projectteam begeleiden wij dit traject gedurende de uitvoering en zetten we onze ervaring en expertise graag in! We kunnen ook op regionaal en landelijk niveau voor langere termijn op maat gemaakte trajecten ontwerpen en begeleiden. We werkten eerder voor het Ministerie van VWS, de voormalige jeugdhulpregio Holland Rijnland en de gemeenten in de provincie Friesland.

Basisonderzoek (zonder software)

 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • procesbegeleiding bij focusgroepen
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • geschikt om maximaal 30 verhalen op te halen
 • analyse en actieplan
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform

Premiumonderzoek (met software)

Neem contact met ons op
 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • procesbegeleiding bij uitrol verhalen ophalen
 • uw eigen website in eigen huisstijl
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • online toegang tot interactief dashboard
 • ongelimiteerd verhalen ophalen
 • analyse en actieplan
 • toegang tot onze app
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform

Pro-onderzoek (met software)

Neem contact met ons op
 • intakegesprek
 • procesbegeleiding opstellen vragenlijsten
 • plan van aanpak voor ophalen verhalen
 • clientvolgend verhalen ophalen in diverse fases (patient journey
 • procesbegeleiding bij uitrol doorlopend verhalen ophalen
 • uw eigen website in eigen huisstijl
 • procesbegeleiding bij duidingssessie(s)
 • online toegang tot interactief dashboard
 • ongelimiteerd en doorlopend verhalen ophalen
 • analyse en actieplan
 • toegang tot onze app
 • 1-jarig abonnement besloten kennisplatform