In de nieuwe opzet ‘CEO Wmo en Jeugdhulp nieuwe stijl’ kregen gemeenten vanaf 2021 meer vrijheid bij de uitvoering van het onderzoek. De verplichte vragenlijst is vervangen door een op te stellen vragenlijst rondom drie thema’s: toegang, kwaliteit en effect. Dit opent voor gemeenten de mogelijkheid om de vragen in het onderzoek meer specifiek aan te laten sluiten op de eigen leidende principes die gehanteerd worden in het eigen lokale sociaal domein.

Ook opent dit de mogelijkheid om echt onderzoek te doen op basis van concrete ervaringen van inwoners. In de oude CEO was het begrip ‘ervaring’ abstract gemaakt door de opzet van de stellingen. De stellingen gingen niet over een concrete ervaring maar over het geheel van alle kleine ervaringen en daar dan een beetje boven blijven hangen, een soort gemiddeld gevoel over te denken en dat gevoel te waarderen op een schaal die begon met ‘helemaal mee eens’.

Geef het onderzoek beter vorm
Nu we afscheid hebben mogen nemen van de traditionele vragenlijst, ontstaat ruimte om het onderzoek beter vorm te geven en in te richten op concrete ervaringen van inwoners. Dit opent de weg om ervaringen via narratief cliëntervaringsonderzoek op te halen. Narratief cliëntervaringsonderzoek vraagt van de persoon om een concrete ervaring te beschrijven (in een kort verhaal) en daar vervolgens via een aantal aanvullende vragen zelf betekenis aan te geven. Hierdoor kan – veel beter dan bij reguliere vragenlijsten met meerkeuzeopties en open vragen – opgehaald worden wat inwoners belangrijk vinden en waarom ze dat belangrijk vinden.

Geef het onderzoek samen vorm
Wij maken data van grote groepen betekenisvol. Met de opdrachtgever stellen we de goede vragen op, of adviseren we over het gebruik van standaardvragen. En met de software van SenseMaker halen we methodisch en op grote schaal verhalen op. Vragenlijsten hebben vaak blinde vlekken voor nieuwe ontwikkelingen, omdat de antwoordcategorieën al vast staan. Verhalen maken ook dingen zichtbaar die je niet vraagt: de onderstroom komt in beeld.

Niet de onderzoekers interpreteren de resultaten. De vertellers doen dat zelf, tijdens duidingssessies. Zij duiden hun verhaal vaak anders dan onderzoekers. Ervaringen van mensen geven context aan complexe situaties. De nuance kan alleen van de verteller zelf komen. Wij verzamelen individuele verhalen op de zelfde schaal als kwantitatief onderzoek. Daardoor zijn de resultaten van onze vorm van narratief onderzoek representatief.

Maak de uitkomsten betekenisvol
Tot slot biedt ons gebruiksvriendelijke dashboard bestuurders en beleidsmakers om zelf heel direct en interactief met de verhalen te werken. Het dashboard geeft inzicht in de verhalen, en kan eenvoudig kwantitatieve data en de verhalen combineren. Uw adviseur begeleidt u in het gebruik of voert de analyse uit.

Dit verkleint de afstand tot de praktijk – de ruwe data zijn veel leuker en spannender dan een steriel rapport. Omdat we de verhalen via onze software gestructureerd ontsluiten, worden handvatten voor concrete veranderingen zichtbaar. Die handvatten zie je niet als je alleen naar cijfers kijkt. Daarom levert deze vorm van onderzoek u inzicht en overzicht op in een complexe en dynamische omgeving! Wij leggen dit vast in een rapport, bruikbaar voor uw eigen verantwoording.


Handen uit de mouwen
Wij hebben een basis gelegd van een vragenlijst voor het narratief onderzoek: binnen vier weken aan de slag! Op basis van onze jarenlange ervaring in en rondom het sociaal domein hebben wij een gedegen basis gelegd in de vorm van een vragenlijst die direct afgenomen kan worden door gemeenten. Hierdoor kunnen wij voor uw gemeente zo nodig binnen vier weken het narratief onderzoek starten. Onze ervaring is dat een meerjarig onderzoek (tenminste drie jaar) inzicht geeft in ontwikkelingen over de tijd. De procesbegeleiding ligt bij ons, waarmee wij u ontzorgen. Meer weten? Neem dan contact op met ons.