Omdat ervaring telt, tellen wij ervaringen

Een complexe werkelijkheid laat zich moeilijk uitdrukken in gemiddelden. U verleent als gemeente of maatschappelijke organisatie diensten aan groepen inwoners of cliënten en wilt deze werkelijkheid onderzoeken. Dat kan in een narratief ervaringsonderzoek – kwalitatief onderzoek naar ervaringsverhalen. Voorbeelden hiervan zijn de cliëntervaringsonderzoeken (CEO) Wmo en Jeugd, onderzoek naar participatie of de cultuuragenda, ofwel een uitvraag voor de sociale agenda onder inwoners.

Uw inwoners, cliënten of klanten hebben een eigen ervaring. En de optelsom hiervan geeft een betekenisvol beeld van de werkelijkheid. Wij voeren cliëntervaringsonderzoeken (CEO) op een geheel eigen wijze uit. Collectief onderzoek naar ervaringen (narratieve analyse) brengt patronen representatief in beeld. Het bespreken van dit beeld met betrokkenen bevestigt vermoedens en patronen. Dit levert een diep inzicht op in de ervaring in de praktijk – u benut ervaringswijsheid van een groep of samenleving. En dit inzicht helpt u te leren, samen te leren met de mensen voor wie u werkt, en uw dienstverlening onderscheidend te verbeteren.

meer info