We voeren de cliëntervaringsmeting Jeugd ook in 2022 voor Holland Rijnland uit. Door continu meten van ervaringen mogelijk te maken kunnen de verhalen op alle tijden in het jaar verzameld worden, ongeacht de start/einddatum van de hulp. Door het gebruik van de vragenlijst van het vorige jaar kunnen de trends zichtbaar worden gemaakt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met de methode SenseMaker® van Cognitive Edge.

jb Lorenz heeft de afgelopen vier jaar het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd uitgevoerd in Holland Rijnland, de bestuurlijke samenwerking tussen de volgende gemeenten: Alphen aan de Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Deze unieke manier van onderzoeken combineert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. Vanaf 2019 zijn er nu inmiddels meer dan 1.000 ervaringsverhalen opgehaald en geven we in interactieve sessies duiding aan de megadata en de patronen die daaruit zichtbaar zijn geworden. Met de korte verhalen en de data worden de patronen in beeld gebracht. Samen met de vertellers geven we betekenis aan de resultaten. Met de opgeleverde gegevens kan de verplichte verantwoording aan de rijksoverheid worden gedaan. Tijdens en na het onderzoek wordt er geleerd van de verhalen en de data, op de thema’s als aanmeldtraject, wachttijd, communicatie, hulpverlener, vertrouwen en maatwerk.