Omdat Ervaring Telt voerde de Cliëntervaringsmeting Jeugd ook in 2020 voor Holland Rijnland uit. Door continu meten van ervaringen mogelijk te maken kunnen de verhalen op alle tijden in het jaar verzameld worden, ongeacht de start/einddatum van de hulp. Door het gebruik van de vragenlijst van het vorige jaar kunnen de trends zichtbaar worden gemaakt. Dit onderzoek werd ook uitgevoerd met de methode SenseMaker® van Cognitive Edge.

Omdat Ervaring Telt heeft de afgelopen drie jaar het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd uitgevoerd in Holland Rijnland, de bestuurlijke samenwerking tussen de volgende gemeenten: Alphen aan de Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Deze unieke manier van onderzoeken combineert kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. In 2019 zijn er bijna 500 ervaringsverhalen opgehaald en is in interactieve sessies duiding gegeven aan de megadata en de patronen die daaruit zichtbaar zijn geworden. Met de korte verhalen en de data worden de patronen in beeld gebracht. Samen met de vertellers geven we betekenis aan de resultaten. Met de opgeleverde gegevens kan de verplichte verantwoording aan de rijksoverheid worden gedaan. Tijdens en na het onderzoek wordt er geleerd van de verhalen en de data, op thema’s als aanmeldtraject, wachttijd, communicatie, hulpverlener, vertrouwen en maatwerk.

Hier leest u meer over het Cliëntervaringsonderzoek van 2019.

Continu Meten van Ervaringen Jeugdhulp in Holland Rijnland