Ook de gemeente Hulst kiest ervoor de komende twee jaar de cliëntervaringen van inwoners van de gemeente Hulst op te halen voor wat betreft de Wmo en de Jeugdwet. Daar zijn we blij mee omdat de gemeente Hulst ook gekozen heeft voor de jb Lorenz-scan. Met de gemeentescan en de uitvoering van het CEO kunnen we samen met de gemeente kwalitatieve en kwantitatieve data met elkaar combineren en kunnen we op die manier de ervaringen van inwoners betrekken bij de vraagstukken waar de gemeente de komende jaren voor zal staan!

Inmiddels hebben de eerste gesprekken met de zorgaanbieders al plaatsgevonden en zijn de vragenlijsten in voorbereiding. Collega Bianca den Outer verzorgde voor de gemeenteraad van Hulst onlangs een presentatie over het proces en komt binnenkort terug om de gemeenteraad verder te informeren.