We zijn er blij en trots op dat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop die samen de Rijnstreekgemeenten vormen een 4-jarige opdracht voor het uitvoeren van clientervaringsonderzoeken gegund heeft aan onze organisatie. Samen met deze gemeenten gaan we de komende jaren een mooie infrastructuur neerleggen om ervaringen van inwoners op te halen en te integreren in de beleidsontwikkeling. Binnen de contractuele afspraken is ruimte voor iedere gemeente voor een stukje maatwerk en aanvullende opdrachten. We zien uit naar de samenwerking met deze gemeenten!