In tijden van Corona en lockdown moeten gemeenten en zorgorganisaties alle zeilen bijzetten om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Maar daarnaast blijft de verplichting voor het uitvoeren van een CEO Jeugdhulp en Wmo wel een actiepunt op de checklist!

Speciaal voor gemeenten die wel serieus aan de slag willen met het uitvoeren van een CEO maar heel weinig tijd en capaciteit hebben, ontwikkelden wij een basis-vragenlijst die voldoet aan de eisen waaraan een CEO moet voldoen. Omdat de vragenlijsten al ontwikkeld zijn en geïmplementeerd in onze software, kunnen wij binnen 2 weken een CEO tot uitvoering brengen. Desgewenst nemen we alle werkzaamheden van u over, nadat we zorgvuldig met elkaar hebben afgestemd wat de specifieke omstandigheden, eisen en wensen zijn.

Deze vorm van CEO is ook prijstechnisch heel aantrekkelijk. We streven er namelijk ook naar dat zoveel mogelijk gemeenten in staat gesteld worden om onze vorm van narratief onderzoek uit te voeren. Juist ook voor deze gemeenten met smallere budgetten willen we narratief onderzoek bereikbaar maken!

Neem voor meer informatie contact met ons op! Sander Moret vertelt u graag meer. En wie weet, start uw CEO dan in de tweede week van januari 2022.