Platform Kocon, een samenwerkingsverband van lokale en regionale organisaties die werken op het gebied van verslavingspreventie, verslavingszorg en maatschappelijk herstel of sectoren die hier raakvlakken mee hebben, heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de digitlale leefwereld van jongeren en de kloof tussen ouders en hun kinderen op dit gebied. Dit heeft geresulteerd in een interactieve game rond sexting. Het succes van deze game, Sh!tzooi genaamd, is aanleiding geweest om dezelfde methode te gebruiken binnen het brede preventieprogramma Pilot Hybride preventie in Katwijk voor een game over Snel Geld.

Deze nieuwe game, Sh!tzooi 2.0 Snel Geld, adresseert de verleiding vanuit de criminele wereld van het snelle geld en het verkrijgen van status. Het heeft als doel om jongeren verstandig te leren omgaan met geld en de risico’s van snel geld te leren. De doelgroep van de pilot met Sh!tzooi 2.0 zijn leerlingen. De pilotschool draait vanaf oktober 2021 proef met de game. 

Tijdens deze pilot voert Omdat Ervaring Telt een onderzoek uit naar de effectiviteit van de game met de narratieve onderzoeksmethode ‘Omdat Ervaring Telt’. We gebruiken hierbij ook de effectiviteitsladder van Veerman en van Yperen om de mate van effectiviteit aan te geven. De methode is erop gericht om kwalitatief materiaal op een kwantitatieve schaal te verzamelen met duiding door de leerlingen zelf. De ervaringen worden verteld door de leerlingen zelf, op hun eigen manier en ze geven zelf mee wat hun ervaring betekent.

Doordat die duiding door de leerlingen zelf uitgevoerd wordt aan de hand van samen met andere leerlingen vooraf opgestelde vragen, kunnen hun antwoorden gezien worden als ‘metadata’ bij de ervaringen. Met deze ‘metadata’ kan gekomen worden tot inzichten en worden patronen zichtbaar. De combinatie van kwantitatieve patronen en de concrete verhalen levert een verrijkt en contextueel inzicht in wat leerlingen tijdens de lessen hebben ervaren en zelf belangrijk vinden.