Berichten door JB Lorenz

Continu meten in Holland Rijnland voortgezet: meer dan 1.000 verhalen verzameld

Geplaatst op door in de categorie Data

We voeren de cliëntervaringsmeting Jeugd ook in 2022 voor Holland Rijnland uit. Door continu meten van ervaringen mogelijk te maken kunnen de verhalen op alle tijden in het jaar verzameld worden, ongeacht de start/einddatum van de hulp. Door het gebruik van de vragenlijst van het vorige jaar kunnen de trends zichtbaar worden gemaakt. Dit onderzoek…

Lees meer

Gemeente Hulst kiest ook voor Omdat Ervaring Telt!

Geplaatst op door in de categorie Data

Ook de gemeente Hulst kiest ervoor de komende twee jaar de cliëntervaringen van inwoners van de gemeente Hulst op te halen voor wat betreft de Wmo en de Jeugdwet. Daar zijn we blij mee omdat de gemeente Hulst ook gekozen heeft voor de jb Lorenz-scan. Met de gemeentescan en de uitvoering van het CEO kunnen…

Lees meer

Gemeenten Rijnstreek gunnen opdracht voor komende 4 jaar voor CEO Wmo, Jeugd én Beschermd Wonen

Geplaatst op door in de categorie Data

We zijn er blij en trots op dat de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop die samen de Rijnstreekgemeenten vormen een 4-jarige opdracht voor het uitvoeren van clientervaringsonderzoeken gegund heeft aan onze organisatie. Samen met deze gemeenten gaan we de komende jaren een mooie infrastructuur neerleggen om ervaringen van inwoners op…

Lees meer

Ook kinderen werken met onze methodiek: pilot lessenpakket Shitzooi 2: snel geld

Geplaatst op door in de categorie Data

Platform Kocon, een samenwerkingsverband van lokale en regionale organisaties die werken op het gebied van verslavingspreventie, verslavingszorg en maatschappelijk herstel of sectoren die hier raakvlakken mee hebben, heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de digitlale leefwereld van jongeren en de kloof tussen ouders en hun kinderen op dit gebied. Dit heeft geresulteerd in een…

Lees meer

Omdat Ervaring Telt voert komende 2 jaar het CEO Jeugdhulp voor regio ZHZ uit!

Geplaatst op door in de categorie Data

Vanaf 1 januari 2022 voeren de onderzoekers van Omdat Ervaring Telt voor de komende twee jaar het Client Ervarings Onderzoek uit voor de gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. Maar dat doen ze nadrukkelijk niet alleen! Sander Moret, projectleider: “juist het samenspel van ons als onderzoekers met de deelnemende gemeenten, de inkooporganisatie voor Jeugdhulp (SOJ)…

Lees meer

Binnen 2 weken een volledig CEO Jeugdhulp en/of Wmo neerzetten in uw gemeente

Geplaatst op door in de categorie Data

GGZ regiobeelden

In tijden van Corona en lockdown moeten gemeenten en zorgorganisaties alle zeilen bijzetten om de dagelijkse gang van zaken draaiende te houden. Maar daarnaast blijft de verplichting voor het uitvoeren van een CEO Jeugdhulp en Wmo wel een actiepunt op de checklist! Speciaal voor gemeenten die wel serieus aan de slag willen met het uitvoeren…

Lees meer

Het verhaal vertellen, geeft de verteller de de mogelijkheid om richting te geven

Geplaatst op door in de categorie Data

Omdat Ervaring Telt voerde de Cliëntervaringsmeting Jeugd ook in 2020 voor Holland Rijnland uit. Door continu meten van ervaringen mogelijk te maken kunnen de verhalen op alle tijden in het jaar verzameld worden, ongeacht de start/einddatum van de hulp. Door het gebruik van de vragenlijst van het vorige jaar kunnen de trends zichtbaar worden gemaakt….

Lees meer

‘Zonder verhalen kun je heel lang het verkeerde spoor volgen’

Geplaatst op door in de categorie Data

Interview met Bianca den Outer Sinds enkele jaren geeft jb Lorenz met de Lorenzscan gemeenten een helder beeld van de cijfers achter maatschappelijke resultaten. 4 jaar geleden zetten we de volgende stap met ‘sensemaking’: naast cijfers verzamelen we op representatieve schaal kwalitatieve informatie die dieper inzicht geeft in ervaringen en de beleving van burgers of…

Lees meer